№ 11 (2013)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Співголови:             Гавриш О.А., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Дергачова В.В., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Солнцев С.А., д. фіз.-мат. н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Яловий Г.К., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

Члени редколегії:    Ангелов К.П., д.е.н., професор, Технічний університет (Болгарія)

                                 Крейдич І.А, д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Малий І.Й., д.е.н., професор, КНЕУ ім. В. Гетьмана

                                 Маляренко А.Д., д.т.н., професор, БНТУ (Білорусь)

                                 Сімченко Н.О., д.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Стеченко Д.М., д.е.н., професор, МУФ

                                 Марченко В.М., д.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

                                 Шегда А.В., д.е.н., професор, КНУ ім. Т.Г. Шевченка

                                 Шульгіна Л.М., д.е.н., професор, КНТЕУ

                                 Довгань Л.Є., к.е.н., професор, НТУУ «КПІ»

                                 Зозульов О.В., к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

                                 Митаков М.В., к.т.н., доцент, БНТУ(Білорусь)

                                 Войтко С.В., к.е.н., доцент НТУУ «КПІ»

                                 Темичев А.М., к.е.н., декан ФММП, БНТУ, чл.-кор. МАТО (Білорусь)

                                 Тульчинська С.О., к.е.н., доцент, НТУУ «КПІ»

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В., к.е.н., доцент НТУУ «КПІ» 

Укладачі:         Антошко Т.Р., к.е.н., ст. викладач, НТУУ «КПІ»                                                    

                          Погребняк А.Ю., асистент, НТУУ «КПІ»                                                                

                          Круш Н.П., асистент, НТУУ «КПІ»

Опубліковано: 2015-07-31

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА