№ 11 (2013)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 11. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – 320 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 8 від 28.03.2013 р.