Редакційний штат

Головний редактор

Петро Васильович Круш

Співголова

Олег Анатолійович Гавриш, НТУУ "КПІ", Ukraine

Відповідальний секретар

Юлія Валеріївна Тюленєва, Національний технічний університет Украіни "Київський політехнічний інститут іменя Ігоря Сікорського"

Члени редколегії

Вікторія Вікторівна Дергачова

Сергій Васильович Войтко, НТУУ"КПІ", Ukraine

Людмила Шульгіна, НТУУ"КПІ"

Світлана Олександрівна Тульчинська, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Олександр Вікторович Зозульов, Національний технічний університет України "КПІ", Ukraine