Редакційний штат

Головний редактор

Співголова

  1. Олег Анатолійович Гавриш, НТУУ "КПІ", Україна

Відповідальний секретар

  1. Юлія Валеріївна Тюленєва, Національний технічний університет Украіни "Київський політехнічний інститут іменя Ігоря Сікорського"

Члени редколегії

  1. Сергій Васильович Войтко, НТУУ"КПІ", Україна
  2. Світлана Олександрівна Тульчинська, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
  3. Олександр Вікторович Зозульов, Національний технічний університет України "КПІ", Україна