Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Процес рецензування

Рецензування проводиться досвідченими викладачами кафедри економіки і підприємництва, які є компетентними у тематиції надісланих матеріалів. Рецензія статті здійснюється у вигляді сліпого рецензування (викладач не знає, хто є автором/авторами статті), у тижневий термін, але не більше ніж чотири тижні, після закінчення строку визначеного для подання матеріалів до публікації.

Крім того, до публікації допускаються статті, які пройшли систему Антиплагіат (Advego Plagiatus), за якою унікальність статті становить 80%.  

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Журнал здійснює друк матеріалів за кошти видавця. Жодні додаткові сплати у журналі відсутні.

Історія журналу

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробовувАнні результатів своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ". З годом до його лав приєднались і студенти технічних спеціальностей. До 2013 року до друку у збірник приймалися статті лише на українській мові.