Підвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств

Автор(и)

  • О.В. Редько

Ключові слова:

енергоефективність, програма енергозбереження, державна підтримка, енергетичний збір.

Анотація

У статті розглянуто відносини між промисловим підприємством та державою у напрямі підвищення енергоефективності суспільного виробництва.

Посилання

Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році / [С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць,Ю.П. Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін.]. – К. : НАЕР, 2009. – 93 с.

Лір В.Е. Економічний механізм реаліза­ції політики енергоефективності в Україні / В.Е. Лір, У.Є. Письменна. – К. : НАН України ; Ін–т екон. та прогнозув., 2010. – 208 с.

Суходоля О.М. Концептуальні основи розробки програм енергозбереження / О.М. Суходоля // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : Вид–во НАДУ. – 2004. – № 1. – С.173–182.

Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично–довідкові матеріали : в 2–х т. / [за ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія]. – К. : Академперіодика, 2006. – Т. 1: Загальні засади енергозбе­реження, 2006. – 510 с.

Мигас І.М. Стан енергоспоживання в Україні та проблеми впровадження сис­теми управління стимулюванням енергозберігаючих програм на підприємствах / І.М. Мигас // Персонал. – 2000. – № 4 (58), приложение № 7 (12). – С. 80–87.

Братковська К.О. Про систему прогресив­ного нормування питомих енерговитрат / Ю.Г. Качан, К.О. Братковська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. на­ук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 234 : в 5 т. – Т. ІІІ. – С. 749–753.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ