Проблеми та перспективи підвищення продуктивності праці на підприємствах України

Автор(и)

Ключові слова:

продуктивність праці, фактори, резерв, праця, мотивація, модернізація.

Анотація

У статті досліджено питання продуктивності праці, виявлено основні фактори впливу на неї а також чинники та підходи для її підвищення. Визначено стан продуктивності праці підприємств національного господарства, основні причини такого стану і запропоновано заходи для її підвищення.

 

Посилання

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. – К. : Академія,2002. – 951с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 535 с.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. /Є. П. Качан,О. П. Дяків, В. М. Островерхов та ін.; [за ред. Є. П. Качана.] – К. :Знання, 2008. – 407 с.

Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д. С. Синк. – М. : Прогресс, 1989. –532 с.

Мир труда // Экономическая газета 25.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.neg.by/news/9509.html

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / Прасол В.М. , - Харків: ХНАМГ, 2007. 264 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ