Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємств

О.А. Гавриш, Н.Ю. Савицька

Анотація


У статті розглянуте поняття конкурентоспроможності підприємства, фактори, які на неї впливають. Також проаналізовано ряд літературних джерел з метою визначення основних методів та методик оцінки конкурентоспроможності підприємств. Досліджені особливості методів, визначені їх переваги та недоліки.Ключові слова


підприємство; конкурентоспроможність; методи оцінки; показники; підходи; аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегічний аналіз: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А.Магопець та ін. – К.: Знання, 2011. – 389 с.

Демченко А.А. Измерение конкурентоспособности предприятий отрасли: Теория и методы измерения/ А. А. Демченко – Курск: ГУИПП «Курск», 2010. – 87 с.

Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: [Навч. Посібник] / І.З. Должанський, Т.О.Загорна.– К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 384с.

Підруч. [для студ. вищ. навч. закл. ]/О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. –364 с.

Портер М. Конкуренция: [Уч. Пос.] / М. Портер/ [Пер. с англ.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. / Р. А. Фатхутдинов – М.: ИНФРА-М, 2000. – 311 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.