Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

малий бізнес, фінансування, банківське кредитування, державна підтримка малих підприємств, кредитор.

Анотація

В статті досліджено можливі джерела фінансування малих підприємств, особливості банківського кредитування та системи державної підтримки малого бізнесу, проблеми залучення різних джерел фінансування.

 

Посилання

Авранчій В. І. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / Авранчій В. І., Чумак В. Д., Смолянська О. Ю. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

Буряк Л.Д. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2000. – №9. – С.23–27.

Жаліла Я.А. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: Зб. наук. Статей / за ред. Я.А.Жаліла. – К.: Альтерпрес, 2002. – 118 с.

Кондратюк Т. Державна політика підтримки малого бізнесу: зміст і механізм реалізації /Кондратюк Т. // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. – 2001.- №4. – С. 111-118.

Половен О. В. Особливості управління малим підприємством / О. В. Половен, К. Г. Петренко //Актуальні проблеми економіки. – 20009. - №6. – С. 131 – 135.

Румянцева С. Фінансування підприємств малого та середнього бізнесу / С. Румянцева // Цінні папери України. – 2009. - №44. – С. 26.

Стричак Г.В. Державна підтримка підприємств малого та середнього бізнесу / Г. В. Стричак, О. Д. Франків // Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Прядко; Міністерство Фінансів України, БДФА. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 471 – 478.

ЕБРР: финансирование проектов [Електронний ресурс] // Европейский банк реконструкции и развития. – Режим доступу:

http://www.ebrd.com/russian/pages/workingwithus/projects/products/loans.shtml#smaller

Звіт Світового Банку Реконструкції та Розвитку «Doing Business 2013» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings

Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.bank.gov.ua

Офіційний сайт Українського Інноваційного банку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrinbank.com

Офіційний сайт Райффайзен Банку Аваль [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.aval.ua

Офіційний сайт Українського Укрексімбанку [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.eximb.com

Офіційний сайт ВТБ банку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vtb.com.ua

Офіційний сайт Банку Київська Русь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kruss.kiev.ua

Узагальнений звіт про стан виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні у 2012 році [Електронний ресурс] // Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/info/1101

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ