Роль інституційного середовища у розвитку національної економіки

Автор(и)

Ключові слова:

інституційне середовище, національна економіка, модель держави, формальні та неформальні правила, трансакційні витрати.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі інституційного середовища у розвитку національної економіки. Автором проведено комплексний аналіз впливу інституційних обмежень (формальних і неформальних) на економічну поведінку суб’єктів господарювання, встановлено, що роль держави в ринковій економіці орієнтована на неформальні правила, навіть за умов створення ґрунтовної бази формальних правил, автором наведено моделі західної та східної держави і виявлено, що Україна в більшій мірі тяжіє до східної моделі. В статті застосовано методологію інституційної економічної теорії для аналізу тенденцій розвитку економіки України та на основі даного дослідження доведено, що національній економіці бракує офіційних структур і засобів необхідних для виконання угод на яких будуються ефективні ринки.

 

Посилання

Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: [монографія] / Шпикуляк О.Г. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.

Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: монографія / [За заг. ред. доц. Запухляка В.М.]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 248 с.

Д. Норт. Институциональные изменения: рамки анализа [Текст] / Д. Норт // Вопросы экономики. – 2010. - №3. – С. 7 – 16.

Качала Т.М. Інституціоналізація економіки України: проблеми та перспективи: монографія у 2-х т., Т.1 / Т.М. Качала; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Черк. держ технолог. універ. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 475 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ