Удосконалення підходів до визначення фінансового прибутку та ефективності власників підприємства

Автор(и)

  • О.А. Зінченко

Ключові слова:

прибуток, прибуток від фінансової діяльності, економічна ефективність власника.

Анотація

В статті наведено теоретико- методологічні підходи до уточнення сутності категорій і термінів, що характеризують прибуток підприємства. Запропоновано критерії щодо їх розмежування, конкретизації та систематизації. Розроблено теоретичні та методичні засади щодо визначення сутності та вимірювання ефективності власників підприємства.


Посилання

Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник / [Г. А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай.]. – К.: ЦУЛ, 2007. – 432 с.

Фінансовий менеджмент: навч. посібник / [за ред. Г. Г. Кірейцева.] - К.: ЦУЛ, 2002. - 496 с.

Филимоненков А. С. Финансы предприятий: учеб. пособие / А. С. Филимоненков. – К.: Эльга, Ника-центр, 2002. – 278 с.

Магланерідзе А. С. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Магланерідзе А. С., Коровіна З. П., Гізабуліна О. М. – Макіївка: МЕГІ, 2007. – 250 с.

Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посібник / І. М. Бойчик. – К.: Атіка, 2002. - 480 с.

Фінанси підприємств: Підручник / [Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О.; кер. кол. авт. А. М. Поддєрьогін; 5 вид., перероб. та доп.] - К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.

Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: навч. посібник / Р. А. Слав’юк. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

Звіт про фінансові результати: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3. - [Чинний від 1999-03-31]. - Офіц. вид. - К.: Уряд. вид-во, 1999. №87. - (Офіційне видання Міністерства фінансів України).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ