Альтернативна енергетика України: перспективи застосування відновлювальних енергоресурсів

Автор(и)

Ключові слова:

альтернативні джерела енергії, відновлювальні енергоресурси, розвиток, біоенергетика, переваги, недоліки.

Анотація

Проведено порівняльний аналіз сучасних джерел енергії. Досліджені сучасний стан та перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в Україні, зокрема впровадження та використання енергії, виробленї з біомаси.Зроблений аналіз законодавчих актів та державної політики щодо викдористання відновлювальних енергоресурсів. Досліджений вплив використання альтернативних джерел енергії на стан навколишнього середовища. В результаті виконаного аналізу та результатів досліджень запропоновано використання тваринної біомаси в якості альтернативного джерела енергії, показані переваги та недоліки даного ресурсу.

 

 

Посилання

А.Святненко, В.Власов. Отримати свою частину зеленого пирога // Тижневик «Дзеркало тижня». – №47, 18.12.2010.

Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула , К. В. Анохіна. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання . Навчальний посібник. Вінниця :ВНТУ, 2010. – 170с

Альтернативна енергетика : Проблеми та перспективи розвитку.Аграрна економіка 2012, Т. 5, № 1-2 (науковий журнал)

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року №145-р.

Альтернативне майбутнє України // Веб-сайт Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (http://www.ukrproject.gov.ua). – 2012. – 27.01).

Ядерное электричество, Ян Гор-Лесси, директор Уранового информационного центра, Австралия,Перевод на русский язык В.С. Малышевского,Ростовский информационно-аналитический центр РоАЭС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1183867&uri=27.html

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20 лютого 2003 року (№ 555IV).

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 січня 2009 року №32 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для субєктів господарської діяльності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №755 «Про утворення державного підприємства «Енергоринок».

Матеріали Державного підприємства «Енергоринок» Поліщук О. В. –Розвиток альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.er.energy.gov.ua/doc.php?f=2582З

Нетрадиционная экология. Вызовы децентрализованого энергоснабжения России. Л.К.Малик (Электронный ресурс). – Доступний з http://search.forums.ng.ru/energy/2011-10-11/11_ecology.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ