Проблеми та напрями розвитку малого бізнесу в Україні

О.П. Кавтиш, Т.О. Колісна

Анотація


В цій статті досліджені проблеми розвитку малого бізнесу в Україні, як ключові факторів подолання кризових явищ в нашій державі.

 


Ключові слова


малий бізнес; мале підприємство; суб’єкт малого підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ekonomika/male_ pidpriyemnitstvo_osnovi_teoriyi_i_praktiki_-_varnaliy_zs

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

Інформаційний портал: «Україна в інтернеті» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.com-ua.com.Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р., № 2755-VI. Пункт 139.1.12 статті 139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Как «поддержат» малый и средний бизнес в Укра­ине: анализ законопроекта. Финансовый доктор [Электрон­ный ресурс]. – Режим доступа : http://fin-doctor.com.ua/rus/market/news/2012/02/15/kak_podderzhat_malyj_1513.html

Остапенко Н. Методика оцінки впливу державної фінансової підтримки нарозвиток малого підприємництва / Н. Остапенко // Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 10. Частина 1. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://econa.at.ua/Vypusk_10/ea10-1.pub.pdf#page=317


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.