Вибір методу оцінювання партнерів зі збуту на прикладі ВАТ «АЗОТ» на ринку Казахстану

Автор(и)

Ключові слова:

збут, методи оцінювання партнерів, трейдер.

Анотація

У даній статті на основі проаналізованих теоретичних методів вибору торгового посередника надані рекомендації по удосконаленню маркетингової збутової стратегії та по обранню оптимального трейдера для ПАТ «АЗОТ» на ринку Казахстану. Розглянуто три групи методів: метод експертних оцінок, аналітичний метод та комбінований. Визначено, що для підприємства ПАТ «АЗОТ» доцільно обрати комбінований метод, який передбачає об’єднання кількісних та якісних параметрів оцінки. Використовуючи даний комбінований метод, було визначено оцінки для аналізу існуючого трейдера. Доведено, що даний трейдер працює неефективно, основними недоліками його роботи є: тривалість циклу обслуговування, низький вклад в імідж виробника і нестабільність отримання інформації. Також підприємству пропонується налагодити зворотній інформаційних потік при роботі з трейдером, зокрема надання трейдером звітності щодо обсягів реалізованої продукції в розрізі підприємств Казахстану.


 

Посилання

Штерн Л. В. и др. Маркетинговыеканалы.[Текст] : [пер. в с англ. под ред. О. И. Медведь] / Штерн Л. В. – М: Изд.дом «Вільямс», 2002. – 624 с. – 3000 экз. – ISBN 5-8459-0293-2 (в пер.).

Биків І. А. Формування дилерської мережі в багатоярусній системі збуту [Электронный ресурс] : Дис. … канд.экон. наук: 08.00.05 . – М.: РГБ, 2003 (изфондовРоссийскойГосударственнойбиблиотеки).

М. Майкенок. Бриф-анализпривлекательности рынка Казахстана для импорта амиачной селитры / М. Майкенов // Нациоанльноеагентсво Казахстана по эекспорту и импорту продукции. – Алмата, 2012. ‑№2.

Шкардун В. Д., Стерхова С. А. Формирование и оптимизациясбытовой сети – основа сбытовойполитикипредприятия [Текст] / В. Д. Шкардун // Управление продажами. – 2001. – № 4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА