ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О.І. Андрусь, Г.О. Розбіцька

Анотація


В роботі доведено, що конкурентоспроможність підприємства як фактор підвищення ефективності господарської діяльності підприємства в сучасних умовах ринку набуває особливого значення. Науковий аналіз підвищення конкуренції дозволив узагальнити фактори та види конкурентоспроможності підприємства. Їх органічне поєднання визначає результати господарської діяльності сучасного підприємства.

 


Ключові слова


конкурентоспроможність; конкурентні переваги; поліграфічні підприємства; управління конкурентоспроможністю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Харченко Т. Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки // АПЕ. – 2003. – №2. – С. 70-73.

Саєнко М. Г. Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.

Азоев ГЛ., Челенкова А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: «Новости», 2000.

Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий. -М.: Янус-К, 2001.

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. -М.: Гардарики, 2000.

Балакшин В.В. Формирование конкурентоспособности современно1 о предприятия. -М.: МАКС Пресс, 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.