Інноваційні процеси фондового ринку та їх вплив на національну економіку в контексті сучасної моделі розвитку України

Автор(и)

  • О.В. Клименко
  • Т.М. Березовська

Ключові слова:

інновації, фондовий ринок, цінні папери, інноваційний розвиток, національна економіка.

Анотація

У статті досліджено інноваційні процеси на фондовому ринку, визначено їх вплив на національну економіку в контексті сучасної моделі розвитку України.

 

Посилання

Пилипко В.С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу АТ / В.С.Пилипко //Економіка і прогнозування. −2006. − №4. − С.64-67.

Информационное агентство Stocks-Investfunds, [Електронный ресурс]: / Статистические данные - Режим доступа к объекту: http://stocks.investfunds.com.ua/indicators/capitalization/3/

Про цінні папери та фондовий ринок, [Електронний ресурс]: Закон України /Верховна Рада України - Документ № 3480-15остання редакція від 30.04.2009р. - 3 с. - Режим доступу до закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), [Електронний ресурс] : Закон України /Верховна Рада України - Документ № 2299-14поточна редакція від 13.02.2009р. - 3 с. - Режим доступу до закону: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi.

Загородній А.Г. Фінансово- економічний словник /А.Г. Загородній, ГЛ. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

Райзберг БА., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА- М, 2007. - 495 с. - (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

Загорський В.С. Розвиток ринку цінних паперів: Монографія /В.С. Загорський. - Х.: ВД «ІНЖЕК». - 192 с.

Мочерний С.В. Економічний словник-довідник / С.В. Мочерний. - К., 1995. - 368 с.

Пахомов Ю., Пахомов С. Финансово-экономический кризис / Ю. Пахомов, С. Пахомов [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://soskin.info/ea/2010/1-2/20092.html.

Токар, В. В. Фондовий ринок у контексті посткризової мобілізаційно-інноваційної моделі розвитку України / В. В. Токар // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 2. - 11-15

Глобальний конкурентний простір: Монографія / О. Г. Білорус та ін.; кер. авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ