Економіко-організаційний механізм розвитку паливно-енергетичного комплексу України

Автор(и)

Ключові слова:

паливно-енергетичний комплекс, паливоємне виробництво, енергетична безпека, енергозберігаюча політика, інвестиційно-інно-ваційні питання, державний механізм управління, ресурсна забезпеченість енергетичної системи, розвідка і видобуток горючих корисних к.

Анотація

Дана стаття присвячена проблемам паливно-енергетичного комплексу України та ефективності управління з метою забезпечення енергетичної безпеки держави.

В дослідженні розглянуті можливі причини, що привели паливно-енергетичний комплекс України до сучасного стану, оцінка ступеня їх впливу на рівень ефективності ПЕК і обґрунтування напрямів його розвитку, реалізація яких гарантує високу ресурсну забезпеченість енергетичної безпеки країни та економіко-організаційні питання державного регулювання.

 

Посилання

Піріашвілі Б.З., Чирків Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетич-ний баланс - основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року. - К.: Наук. Думка, - 2002. - 240 с.

Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энер-гетики: Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 1982. - 319 с.

Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії України // Экономика и право. - 2004. - №1. - С. 97 - 101.

Юфа А.И. Динамические модели оптимизации энергосберегающей политики с учетом межотраслевого баланса региона // Проблемы энергосбережения. - 1990. - Вып. 3. - С. 8 - 12.

Еременко А., Плачков И.: «Главная задача Минтопэнерго - стабильное обес-печение потребителей энергоносителями и электроэнергией» // Зеркало недели. - 14 мая 2010 г. - № 18 (546). - С. 8 - 9.

Представление общественности энергетической стратегии Украины на период до 2030 г.: Департамент Коммуникаций власти и общественности Секретариата Кабинета Министров Украины. - Киев, 22 марта 2010 г. - 2 с.

Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года: затв. Розпоряд-женням Кабінету Міністрів України вiд 15.03.2010 р. № 145-р // http://zakon.rada.gov.ua/

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - Київ: Українська правнича фундація, видавництво «Право», 1996. - 55 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ