Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України

Автор(и)

Ключові слова:

економіка, галузь, ринок, кластер, кластерна модель, конкурентоспроможність.

Анотація

Розглянуто економіку України та дано оцінку перспективам розвитку галузей економіки з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів. Досліджено формування кластерних моделей та їх вплив на розвиток регіонів та країни в цілому.

 

Посилання

Войнаренко М.П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине / М.П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 4(14). – С. 68–82.

Економіка України: навч. посіб. / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – К.: Знання, 2009. – 286 с.

Ковальова Ю.М. Кластер як нова форма організації та розвитку економіки / Ю.М. Ковальова // http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007.

Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т. / А. Маршалл. – М., 1993. – 594 с.

Соколенко С.І. Перспективи зростання економіки України на основі інноваційних кластерів / С.І. Соколенко // IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток інноваційних кластерів в сучасних умовах реструктуризації економіки», м. Севастополь, 31.05–03.06.2009 р.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – Д.: Логос, 2004. – 848 с.

Портер М.Е. «Конкуренція» – Москва: Видавничий дім «Вільямс», 2005. – 608 с.

Хасаєв Г.Р, Міхєєв Ю.В. Кластери - сучасні інструменти підвищення конкурентноздатності регіону (через Партнерство до майбутнього). Частина 1 // Журнал «Компас промислової реструктуризації». - №1. - 2003. – С. 1-13.

Великий тлумачний словник. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lingvo.ua/uk/Interpret/uk/

Войнаренко М. Формирование инвестиционной политики на основе инновационных региональных кластеров / М. Войнаренко // Бизнес-партнер. – 2008. – № 2 (101). – С. 9-10.

БогмаО.С. Національний кластер - новий шлях для прискорення економічного та інноваційного зростання України. / «Вісник економічної науки України» № 1, 2006, з. 127-133.

Вишлова-Пилєва І. І. Територіальні кластери як інструмент підвищення ефективності регіонального управління: зарубіжний досвід. / І.І. Вишлова-Пилєва // Матеріали науково-практичного семінару «Кластери як інструмент регіонального розвитку», м. Феодосія , 16-20.07.2012 р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ