АНАЛІЗ ВЕЛИЧИНИ, СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

Ключові слова:

трансакційні витрати, машинобудівне підприємство, величина, структура, динаміка.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність здійснення оцінки та аналізу трансакційних витрат підприємств у зв’язку із постійним зростанням їх частки в загальній структурі витрат, що пов’язано з розвитком ринкового середовища. Встановлено, що одним із найважливіших резервів підвищення продуктивності і ефективності виробництва та максимізації прибутку є оптимізація трансакційних витрат підприємства, яка полягає у виявленні та мінімізації непродуктивних зайвих витрат. Проведено аналіз величини, структури та динаміки трансакційних витрат вітчизняного машинобудівного підприємства. Встановлено, що значну частку в структурі трансакційних витрат досліджуваного підприємства займають саме непродуктивні витрати, такі як втрати від операційних курсових різниць, визнані штрафи, пені, неустойки та нестачі і втрати від псування цінностей, які є для підприємства збитками. Зазначено, що аналіз трансакційних витрат може бути використаний як складовий елемент формування системи управління витратами з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств.

 

Посилання

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» № 193 від 10.08.2000 р.

Базалієва Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства: [монографія] / Л.В. Базалієва.–Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 164 с.

Бодров О.Г. Анализ трансакционных издержек (непроизводительных затрат) на машиностроительном предприятии / О.Г. Бодров, А.И. Фазлыева // Вестник КГФЭИ. – 2006. – № 1 (2). – С. 32-36.

Шепеленко О.В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики: [монография] / О.В. Шепеленко; МОН Украины. Донецкий нац. ун-т экономики и торговки шимени Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2007. – 360 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА