Сучасні методи оцінки персоналу підприємства

Автор(и)

  • І.О. Ахновська

Ключові слова:

розвиток персоналу, оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, ефективність, KP, , 360 градусів, Азимут.

Анотація

В статті розглянуто економічну сутність категорії «розвиток персоналу». Доведено, що критерієм ефективності розвитку персоналу є його оцінювання. Наведено визначення оцінки персоналу, окреслено її цілі та принципи. Розглянуто позитивні та негативні риси таких методів оцінки, як Key Performance Indicators, «метод «360 градусів», метод «Азимут». Зроблено висновок, що метод «360 градусів» і метод «Азимут» можна віднести саме до оцінки персоналу, а методику KPI – скоріше, до системи оцінки ефективності діяльності. Акцентовано увагу на тому, що за методом «Азимут» не слід проводити кадрових рішень. Підкреслено, що метод «360 градусів» вартий впровадження в систему управління персоналу, бо це єдиний метод, за якого робітник оцінює керівника. Однак, метод «360 градусів» – це лише один з методів, але не основний, тому кожне підприємство повинне самостійно вибирати той метод, який буде для нього найзручнішим.

 

Посилання

Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод.і допов.) / Уклад.і голов.ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Грішнова О.А. Людський розвиток: навчальний посібник / О.А. Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

Заклета-Берестовенко О.С. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління / О.С. Заклета-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №4. – С.77-84.

Джой-Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. Джой-Меттьюз. – М.: Эксмо-Пресс, – 2006. – 432 с.

Алістаєва А.В. Загальні підходи та критерії оцінки соціальної ефективності / А.В. Алістаєва // Вісник Приазов.держ.техн.ун-ту: зб.наук.праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – Вип.18, ч.1. – С.320-323.

Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Нижний Новгород: НИМБ, – 2003. – 720 с.

Савченко В.А. Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу / В.А. Савченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: збірник наукових праць. – 2011. – ч.1. – С. 33-38.

Бабушкин Э. Технологии HR [Электронный ресурс] / Э. Бабушкин // HRM-RU: ведущий портал о кадровом менеджменте. – Режим доступа: http://hrm.ru/tekhnologii-hr-rezultaty-oprosa

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ