Становлення та складові механізму валютного ринку в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

валютний ринок, валюта, ринок.

Анотація

У цій статті проведено огляд процесу становлення валютного ринку в Україні та складових механізмів його функціонування. Було проведено загальний огляд від моменту створення валютного ринку у нашій державі, процес його функціонування, а також розглянуто основні складові його функціонування на основі даних з різного роду джерел.

 

 

Посилання

Цырков И. В. Валютный рынок в системе финансовых отношений : дис. … кандидата экономических наук : 08.00.01 / Цырков Илья Валерьевич. – М., 2000. – 182 с.

Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции : учебник для вузов / И. Я. Носкова. – [ 2-е изд. ]. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 334 с.

Про заходи формування загальнорадянського валютного ринку : постанова Ради Міністрів СРСР : від 18 квітня 1990 року // СП СССР. – 1990. – № 19. – Ст. 99.

Грачева Е. Ю. Финансовое право России : ученик / Грачева Е. Ю., Куфакова Н. А., Пепеляев С. Г. – М. : ТЕИС, 1995. – 235 с.

Глушецкий А. А. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий. Валютный рынок в СССР : сборник / А. А. Глушецкий. – М. : Экономика, 1991. – 85 с.

Іоффе А. Окремі питання теорії та практики валютного регулювання в Україні.//Вісник НБУ.-1997.-№3.-с.12-15.

Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році». – К.: 2006. – 78 с.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

Про валютний контроль: положення Національного банку України, затв. постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49 (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 41.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184.

Міщенко В.І. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в умовах кризи. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, ЦБС НБУ, 2010. – 96 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ