Економічна діагностика виробничо-господарської діяльності підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

діагностика, економічна діагностика, управлінське рішення, ідентифікація.

Анотація

У даній статті розкрито поняття «економічна діагностика». Для кращого розуміння наведено кілька його визначень. Пояснено що являється предметом та об’єктом економічної діагностики. Також можна ознайомитись з головними методами, за допомогою яких проводиться діагностика підприємства. Приведені ознаки класифікації методів економічної діагностики. Не менш важливим є перелік чинників, від яких залежить вибір адекватних середовищу функціонування методів. Наведено області, діагностику яких потрібно зробити. Стаття буде корисною якщо необхідно дізнатися про стан підприємства, а саме його підрозділів, виявити проблеми в них і, як результат, зробити найбільш повні та об’єктивні висновки, вони дадуть можливість прийняти термінові рішення для покращення стану підприємства або виправлення негативної ситуації, що склалася; також виявити конкурентні переваги, визначити стратегічні напрями розвитку економічної системи, визначити можливості внутрішнього середовища, дасть можливість провести порівняння теперішнього стану з плановими показниками.

 

Посилання

Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий: Монография. – К.: Центр учебной литературы, 2006. – 184 с.

Анализ и прогнозирование региональных экономических процессов [Текст] / Ю. В. Степанов [и др.] // Деньги и кредит. - 2006. - № 12. - С.27-34.

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 307 с.

Костенко Т.Д., Підгорна Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / Видання 2-ге перероблене та доповнене. Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 400 с.

Сопов І. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства / І. Сопов // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 1. - С. 68-75.

Фомин Я. А. Диагностика кризисного состояния предприятия: Учеб. пособие для вузов / Я.А. Фомин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 349 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА