Сучасні методи управління витратами в умовах конкурентного середовища

Н.С. Вернигора

Анотація


В цій статті розглянуто основні сучасні механізми управління витратами підприємства, проблеми застосування існуючих систем управління витратами на вітчизняних підприємствах , які передбачають здійснення управління в місцях виникнення витрат і мінімізацію загальної величини витрат, що негативно відображається на загальній ефективності результатів діяльності підприємства.

 


Ключові слова


механізм; управління витратами; система управління; цільові витрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія / Г.О. Партин. – К. : Вид-во УБС НБУ, 2008. – 219 с.

Пилипенко О. О. Управління витратами на сучасних підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. – №12. – 2008. – С.8-9.

Рябков А.В. Таргет-костинг: формирование себестоимости и цены продукта на базе маркетинговых расчетов. //Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2005, №2. C.67-72.

Череп, А.В., Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А. В. Череп, І. О. Лазнева // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - N 11. - C.67-72

Шульга В. М. Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі: автореф. дис…. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В. М. Шульга. – Київ,2008. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.