Основні підходи до управління персоналом

Автор(и)

Ключові слова:

персонал, управління персоналом, підходи, кадрові відносини, керівництво, працівники.

Анотація

У даній статті проаналізовано сутність основних підходів до управління персоналом, досліджено роль кадрових відносин в системі управління персоналом. Визначено, що управління людиною в організації виключно складна, але в той же час відповідальна і важлива для організації справа.

 

Посилання

Про працю: Кодекс законів України від 22. 11. 2004 № 1322–ХІІ//Урядовий кур'єр.–2005.

Генкин Б.М. Основи управлення персоналом / Б.М. Генкин //– М.: Издательство «Приор», 2004.–542с.

Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів/ Н.П. Тарнавська, Р.М.Пушкар//– Тернопіль: Карт–бланш, 1997.–542с.

Магура М.И. Мотивация труда персонала и зффективность управлення Управление персоналом.– 2005.–№6.–С.22–24.

Бойко О.С. Наука управління персоналом. – Л.: Галичина, 2006.

М.Д. Виноградський Управління персоналом. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Економіка підприємства: Навчальний посібник /за ред. Шегди А.В.// – К.: Знання, 2005.

Тихонравов Ю.В. Теория управлення: Учебный курс.– М.: Вестник, 2003.– 482с.

Жан Марк ле Галь. Управленне человеческими ресурсами.– М.: ЮНИТИ– ДАНА, 2002.–568с.

Управління персоналом фірми / Під ред. д.е.н. Крамаренко В.І., д.е.н. Холода Б.І.//– Київ: ЦУЛ, 2003.–256с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА