Підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах сучасного ринку

О.П. Заборовець, Т.В. Пархоменко

Анотація


Описано підходи до управління інноваційною діяльністю, розглянуто етапи управління інноваціями та виділено основні завдання системи управління інноваційною діяльністю підприємства.

 


Ключові слова


Інноваційна діяльність; інновація; управління; система управління; вітчизняний ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.

Інноваційна модель економіки: правові та методогічні засади проведення експертизи інноваційних проектів: монографія / за заг. ред. Ю.П.Доцента. – К.: «МП Леся», 2006. – 196с.

Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: [навч. посіб.] / М. Бажал; Міжнар. Фонд «Відродження». – К.: Заповіт. 1996. – 240с.

Трифилова А.А. Управление инновационным развитием предприятия: [учеб. пособие] / А.А. Трофилова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.

Пономаренко Л. А. Інноваційний менеджмент: курс лекцій / Л. А. Пономаренко, В. А. Паламарчук. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 80 с.

Філіпова К.В. Стратегічний аспект інноваційного розвитку організації К. Філіпова // Актуальні проблеми економіки, 2007. - №1 (67). – с. 91-96


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.