Сучасні підходи до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

К.В. Жуйкова, К.Ю. Желяскова

Анотація


У статті розглянуті основні засади організації зо зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Здійснено класифікацію фірм, діючих на світовому ринку. Визначено, що нині ринок України характеризується досить низьким рівнем платоспроможного попиту на основну масу пропонованих товарів. Одним із прийнятних варіантів розв'язання цієї проблеми може стати вихід на зарубіжні ринки збуту.

 


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність підприємства; структура управління; зовнішньоекономічні зв’язки; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» : за станом на 7 квіт. 2008 р. / Верховна Рада України – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 47с. – (Серія «Закони України»). – ISBN 978-966-611-615-7.

Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльност і[Текст] / О.П. Гребельник – Київ, Держ. торг.-економічний університет, 1996. – 76 с. – ISBN 966-265-914-7.

Дишко І.Ю. (№9(63) 2006). Актуальні проблеми економіки: Науково економічний журнал/ - К. :ВНЗ «НАУ», 2006 . - 145с. - ISBN 5–282–01993–0.

Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] / М.І. Дідківський – К. : Знання, 2006. – 462с.– ISBN 966-346-076-8. http://info-library.com.ua/books-text-410.html .

Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / М45За ред.. . – К: Знання, 2005. – 493 с. - ISBN 966-7767-51-5

Кравченко В.(1 вересня 2007). Понарадилися. – «Дзеркало тижня»/ №32(661), [WWW документ].URL http://www.dt.ua/1000/1600/60291/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.