Залежність конкурентоспроможності від управління витратами на підприємствах України

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, ціна, собівартість, управління витратами.

Анотація

У статті подано деякі тлумачення конкурентоспроможності, обгрунтовано залежність конкурентоспроможності продукції від її ціни та собівартості, а також від управління витратами. Дано характеристику складу витрат та представлено структуру управління витратами.

 

Посилання

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 ст. ІSBN 966–574–376–7

Міценко Н.Г., Смик О.С. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах/Н.Г. Міценко,О.С. Смик: Науковий віник Національного лісотехнічного університету України [зб. науково-технічних знань] – Л.: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – 312 с.

Мороз Л.І. Якість і конкурентоспроможність продукції як складові товарно-ринкової стратегії підприємства / Л.І. Мороз // Проблеми економіки та управління : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Й. М. Петрович. - Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. - 320 с. - (Вісник / Державного університету «Львівська політехніка» ; № 391). - С. 174-178.

Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємcтвах. / А.І. Ясінська // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. - Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. - 512 с. - (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка»; № 594). - С. 357-360.

www.uk.wikipedia.org

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ