Підвищення конкурентоспроможності через інноваційну діяльність

Автор(и)

Ключові слова:

інновація, інноваційна активність, інноваційна діяльність, інноваційний проект, інвестиції, інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність, новації, підприємство, ефективність, лізинг, форфейтинг і франчайзинг.

Анотація

Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності підприємств. Визначено основні причини низького сприйняття інноваційних процесів, виокремлено показники оцінки ефективності інноваційної діяльності

 

Посилання

Грозна В.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС. // Актуальні проблеми економіки, 2006, 11(29): с. 130-134.

Завлін П.Н. Оценкаэффективностиинноваций /П.Н.Завлин, А.В, Васильев.-СПБ.: Бизнес-преса, 2008.-216 с.

Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учеб.- 3-е изд., перер. и доп. –М: Дашков и Ко, 2009. -472с.

Закон України «Про інноваційну діяльність»[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ