Підвищення конкурентоспроможності через інноваційну діяльність

С.О. Кириченко, Ю. Гавриш

Анотація


Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності підприємств. Визначено основні причини низького сприйняття інноваційних процесів, виокремлено показники оцінки ефективності інноваційної діяльності

 


Ключові слова


інновація; інноваційна активність; інноваційна діяльність; інноваційний проект; інвестиції; інвестиційна діяльність; конкурентоспроможність; новації; підприємство; ефективність; лізинг; форфейтинг і франчайзинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грозна В.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС. // Актуальні проблеми економіки, 2006, 11(29): с. 130-134.

Завлін П.Н. Оценкаэффективностиинноваций /П.Н.Завлин, А.В, Васильев.-СПБ.: Бизнес-преса, 2008.-216 с.

Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учеб.- 3-е изд., перер. и доп. –М: Дашков и Ко, 2009. -472с.

Закон України «Про інноваційну діяльність»[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.