№ 10 (2012)

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії,  головний редактор:  Круш П.В.

 Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А., Яловий Г.К.

 Члени редколегії: Ангелов К.П., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Сімченко Н.О., Стеченко Д.М., Супрун В.П., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Митаков М.В.,Темичев А.М., Тульчинська С.О.

 Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

 Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю., Круш Н.П.


Опубліковано: 2016-02-24

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА