ВИБІР СТРАТЕГІЇ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • М. О. Садурська

Ключові слова:

стратегія підприємства, елементи стратегії, стратегічний підхід до управління.

Анотація

В даний час в українській економіці дуже багато фірм, що не визначилися або невірно визначилися у виборі стратегії, і відповідно, можуть стати легкою здобиччю для конкурентів. У статті розглянуто значення розробки стратегії у розвитку і успішному функціонуванні підприємства, досліджено визначення стратегії як поняття, виділено основні елементи стратегій та можливості їх реалізації.

Посилання

Клейнер Г. Стратегічний менеджмент: актуальные проблемы и новые направления / Г.Клейнер // Проблемы теории и практики управления, 2009.– №1.– С.15-22.

Панов, А.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / А.И. Панов, И.О. Коробейников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 285 с.

Сумець О.М. Стратегія підпріємства. Теорія, сітуації, приклад: Навч. посібник. - К.: ВД»професіонал», 2005. - 320 с.

Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации : учебник для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; пер. с 9-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XX. – 412 с.

Чайникова, Л.Н. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие / Л.Н. Чайникова, В.Н. Чайников. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007.-192.

Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент / М.Б. Шифрин. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ