ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • В. Г. Бурлака ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

Ключові слова:

машинобудування, основні засоби, коефіцієнт зносу, коефіцієнт введення, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт ліквідації, капіталовіддача, капіталомісткість, капіталоозброєність праці.

Анотація

У статті проведено економічну оцінку ефективності відтворення основних засобів машинобудівної галузі України в умовах кризи. З урахуванням цієї оцінки зроблено висновки та надано рекомендації щодо структурних реформ у галузі.

Біографія автора

В. Г. Бурлака, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

к.е.н., ст.н.с.

Посилання

Інноваційний розвиток економіки України та напрями його прискорення / За ред. В.П.Александрової.- К.: ІЕП НАН України, 2002.- 77 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.Гальчинський, В.Геєць, А.Кінах, В.Семиноженко.- К., 2002. – 326 с.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М.Геєць, В.П.Семеноженко.- Харків: Константа, 2006.- 272 с.

Иванова Н.И. Национальные инновационные системы / Н.И.Иванова.- М.: Наука, 2002.- 243 с.

Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностороения / Б.Н.Крыжановский.-К.: Наукова думка, 1994.- 353 с.

Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / О.С.Попович.- К.: Фенікс,2005.- 226 с.

Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Портер.- М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.

Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку / Н.В.Тарасова, І,С.Калініченко, А.М.Горський, О.С.Зарудна. – К.: Науковий світ, 2005. – 182 с.

Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. №516: [Електроний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. №1174: [Електроний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Статистична інформація // Державна служба статистики України // www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ