ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «АГРОХІМЦЕНТР»

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий ризик, фінансові показники, чинники ризику, рівень ризику.

Анотація

У статті висвітлено теоретичні та практичні аспекти фінансових ризиків та їх вплив на діяльність підприємств. Розглянуто сутність та види фінансових ризиків, дано характери стику діяльності ПАТ «Агрохімцентр», проаналізовано макро- та мікрочинники ризикості діяльності компанії, оцінено ефективність управління фінансовими ризиками підприємства та обґрунтовано напрямки його вдосконалення.

Посилання

Кубинець Ю. Ризики фінансової діяльності: [Електронний ресурс] / www.library.tane.edu.ua/

Скіцько В.І. Оцінка ризику методом Value-at-Risk / В.І. Скіцько // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 202: в 4 т. – Т. І. – 254c. Стаття розміщена на с. 158-165

Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності / В.В. Вітлінський // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 4.

Кім Ю.Г. Фінансові ризики в системі фінансово-економічної безпеки підприємства / Ю.Г. Кім // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 13

Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : навч. посібн. – К. : Вид-во «Атака», 2005. – 432 с.

Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. – 2-ге вид., [перероб. і доп.] / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – К. : Вид-во «Знання», 2005. – 485 с.

Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента : пер. с англ. / Р.Н. Холт. – М. : Изд-во «Дело», 2010. – 236 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ