КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРОКОНКУРЕНТНІ ДІЇ НА РИНКУ УКРАЇНИ

І. П. Петровська, А. В. Пташинський

Анотація


У статті розглянуто основні види конкуренції. Проведена оцінка конкурентного середовища України, надана характеристика недобросовісної конкуренції та проконкурентних дій. На основі аналізу виконана стратегічна оцінка впливу державного регулювання на конкурентну діяльність суб’єктів ринку з врахування сучасних світових тенденцій.


Ключові слова


конкурентоспроможність; недобросовісна конкуренція; проконкурентні дії; конкурентне середовище; домінуюче становище; концентрація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка підприємства: навчальний посібник / [П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.] ; за заг.ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка ‒ [друге вид., стереотип.]‒ К.: Ельга-Н, КНТ, 2009‒ 748 с.

Князєва І.В. Трансформація антимонопольної політики в політику захисту конкуренції в сучасних економічних умовах: монографія / І.В. Князева, О.А.Лукашенко – К.: СібАГС, НГТУ, Новосибірськ 2011 – 304 с.

Ж.-Ж. Ламбен. Стратегічний маркетинг: Пер. з французької / Ламбен Ж.-Ж. - К. :Наука, 1996 - 589 с.

Князева І.В. Антимонопольна політика в Росії / Князева І.В. ‒ Омега-Л, Москва, 2011‒с.589.

Звіт АМКУ за 2011 рік» / [електронний ресурс]: http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=212425&cat_id=212422

Інформаційн агентство»Уніан - економіка» / [електронний ресурс]: http://economics.unian.net/ukr/detail/114054


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.