ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

атестація, атестаційна співбесіда.

Анотація

У статті уточнено значення поняття «атестація», а також розглянуті основні види атестації. Визначено роль, та проведений детальний аналіз атестаціїної співбесіди.

Посилання

Бодди Д.,Пейтон Р. Основи менеджменту: Пер. С англ./ По ред. Ю.Н.Каптуревського. – СПб.Питер, 1999.-816с.

Гелловей Л. Операционний менеджмент.-СПб.:Питер, 2001.-320с. ISBN 5-272-00379-9

Кремер Н.Ш., Б.А. Бутко, И.М. Трищин и др. Под ред.проф. Н.Ш.Кремера. Исследование операций в економике: Учеб.пособие для вузов / -М.,Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.-407 с

Платонов О. П. Повышение качества трудовой жизни: опыт США. – М.: Рада, 1992. ISBN 5-255-01036-7

Савченко В. Удосконалення та підвищення ефективності професійного навчання кадрів на виробництві // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 7

Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп. (Серии «Библиотека журнала 'Управление персоналом») – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002.

Сайт Всеукраїнської асоціації кадровиків: http://kadrovik.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА