МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

валютний ринок, валютне регулювання, валютно- курсова політика, регулювання валютного курсу.

Анотація

У статті здійснено аналіз основних тенденцій розвитку валютного ринку України в, досліджено проблемні аспекти функціонування вітчизняної системи валютного регулювання. Визначено теоретичні аспекти валютно-
курсової політики. Здійснено аналіз сучасних систем регулювання валютного курсу. Встановлено критерії вибору оптимального режиму валютного курсу та, на основі цих критеріїв, виявлено оптимальний режим для України в сучасних умовах.

Посилання

Пасічник О.В. Валютний курс гривні: динаміка та основні чинники формування / О.В. Пасічник // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 8 (26). - С. 98-110.

Дзюблюк О.В. Валютна політика : підручник / О.В. Дзюблюк. - К. : Вид-во «Знання», - 422 с.

Ільіна С.Б. Гроші та кредит : навч. посібн. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова. - К. : Вид-во «Професіонал», 2007. - 363 с.

Лапчук Б.Ю. Валютна політика : навч. посібн. / Б.Ю. Лапчук. - К. : Вид-во «Знання», - 212 с.

Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку / С.О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-124.

Шаповалов А. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку / А. Шаповалов // Дзеркало тижня. - 2005. - № 43. - С. 5-11.

Горшкова Н. Валютно-курсова політика: практичні досвід та рекомендації / Н. Горшкова // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 1. - С. 62-66.

Про національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р., № 679-XIV / Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=679-14.

Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.bank.gov.ua/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ