ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ СПРИЧИНЕНІ КОЛІЗІЯМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ В СФЕРІ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Автор(и)

  • Т. М. Березовська
  • О. В. Клименко

Ключові слова:

цінні папери, дематеріалізація, акціонерні товариства, Податковий кодекс, зберігання цінних паперів.

Анотація

У статті проведено дослідження ускладнень розвитку підприємництва в Україні, що були спричинені нововведеннями в українському законодавстві, покликаними привести у відповідність вітчизняні законодавчі норми в сфері цінних паперів та організаційно-правових форм існування підприємств до світових стандартів.

Посилання

Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України //Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України //Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України //Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування [Електронний ресурс] / Верховна Рада України //Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0706-00

Положення про депозитарну діяльність [Електронний ресурс] / Верховна Рада України //Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1238-06

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ