ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: РОЗРАХУНКОВИЙ ПІДХІД

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, розрахункові методи.

Анотація

Досвід останніх років свідчить про посилення усіх сфер економічної діяльності. Поява великої кількості нових підприємств і організацій, лібералізація імпорту, розвиток ринку капіталу та акціонерних підприємств, проникнення на український ринок іноземних компаній - усе це значно змінило ринкову ситуацію. Збільшення пропозицій товарів і послуг, з одного боку, і зменшення платоспроможності попиту – з іншого, створили умови, коли конкуренція перетворилась у звичайне явище. Тому проблема досягнення конкурентоспроможності підприємства є актуальною і потребує докладного вивчення [2].

В даній статті проводиться аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Охарактеризовано основні загрози та можливості, щодо підвищення конкурентоспроможності організації, розглянуто сутність та аналіз конкурентних переваг, а також наведено перелік вчених, які досліджували конкуренцію та конкурентоспроможність.

Посилання

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації:[Електронний ресурс] / І. І. Коломієць // Журнал «Конкуренція»– 2007. – № 7. –Режим доступу до журн. :http://www.kmu.gov.ua/amc/control/uk/publish/article;jsessionid=B28D5877A42E02B298E51DAC8DEE25CD?showHidden=1&art_id=91884&cat_id=91449&ctime=1202908909379

Пожуєв О. В. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу суб’єктів господарювання та методи його оцінювання/ О. В. Пожуєв// Вісник Хмельницького національного університету.- 2010.- № 5.- Т2.- C.198

Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації / Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Фомішин С. В.; -Київ: Ніка¬центр, 2006.- 200 с.

Карлофф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф. – М.: Экономика, 2004. –239 с.

Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление/ Фатхудинов Р.А. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312с.

Голубков Е.П. Основи маркетинга/ Голубков Е.П.-K: Финпресс, 2003. – 688с.

Багиев Г.Л Маркетинг: Учебн. для студентов вузв, обучающихся по экон. cпец. / Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Анн Х.;– Москва.:Экономика, 2004. – 704с.

Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С.53-68.

Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы / Белоусов В.Л./ Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - № 5. – С.18-25.

Зламанюк Т. В. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності підприємства/ Т. В. Зламанюк// Економічний вісник Донбасу.-2009.- №4 -С.158-162.

Управління конкурентоспроможністю підриємства: [Навчальний посібник]/ С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко., Д.О. Барабась О. Дуброва, А.В. Вакуленко- Київ: : Вища освіта, 2006-526.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА