СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційна діяльність, інновації, інноваційний процес, оцінка інноваційної діяльності.

Анотація

У статті проаналізовано сучасні підходи до оцінки інноваційної діяльності та ефективності управління нею; запропоновано шляхи удосконалення методичної бази здійснення такої оцінки з урахуванням рівня розвитку і складності корпоративного бізнесу.

Посилання

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат. – К., 2006. – 360 с.

Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). – К.: Феникс, 2004. – 560 с.

Харів П.С., Собко О.М. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 180 с.

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. – 3-тє вид., вип. та доп. / За ред. В.О.Василенка. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 440 с.

Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності. – К.: Вид. центр»Академія», 2005. – 400 с.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : [Електронний ресурс] / А.О. Князевич / Інноваційний лаг і його рольв інноваційному процесі // Актуальні проблеми економіки №6((108)),2010 - Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/APE/2010_6/APE-2010-06/26-30.pdf

Герасимов А. Е. Проблемы повышения эффективности инновационной деятельности // Инновации. – 2001. – № 9–10. – С. 46–48. 8.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний та ін. – К.: Вид. центр»Академія», 2000. – 864 с.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : [Електронний ресурс] /А. Є. ЧЕРПАК / Організаційні аспекти функціонування підсистеми управління знаннями у корпораціях// Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 2, T. 2 - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/157-161.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ