АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • В. Г. Бурлака

Ключові слова:

машинобудування, індекси обсягу продукції промисловості, сальдований фінансовий результат, кумулятивний прибуток, рентабельність від операційної діяльності, оборотні активи, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, сальдо дебіторсько- кред

Анотація

У статті проведено аналіз фінансового-економічного стану машинобудівної галузі України в умовах кризи. З урахуванням цього аналізу зроблено висновки щодо основних факторів, які впливають на її результативність протягом досліджуваного періоду, та запропоновано пріоритетні напрями розвитку галузі.

Посилання

Інноваційний розвиток економіки України та напрями його прискорення / За ред. В.П.Александрової.- К.: ІЕП НАН України, 2002.- 77 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.Гальчинський, В.Геєць, А.Кінах, В.Семиноженко.- К., 2002. – 326 с.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М.Геєць, В.П.Семеноженко.- Харків: Константа, 2006.- 272 с.

Иванова Н.И. Национальные инновационные системы / Н.И.Иванова.- М.: Наука, 2002.- 243 с.

Крыжановский Б.Н. Потенциал машиностороения / Б.Н.Крыжановский.-К.: Наукова думка, 1994.- 353 с.

Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / О.С.Попович.- К.: Фенікс,2005.- 226 с.

Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М.Портер.- М.: Международные отношения, 1993.- 896 с.

Промисловий комплекс України: економічні трансформації та пріоритети розвитку / Н.В.Тарасова, І,С.Калініченко, А.М.Горський, О.С.Зарудна. – К.: Науковий світ, 2005. – 182 с.

Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. №516: [Електроний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. №1174: [Електроний ресурс]. – Доступний з: zakon1.rada.gov.ua.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. О.Г.Осауленко. - К.: ТОВ «Август Трейд», 2011.- 559 с.

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» 2010 / За ред. І.М.Жук. - К.: Держкомстат України, 2011.- 453 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА