МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ

Автор(и)

  • І. А. Максименко

Ключові слова:

економічна діяльність людини, «модель економічної діяльності людини», «альтернативні моделі економічної діяльності людини», онтологізація моделей діяльності людини в економіці.

Анотація

У статті розглядаються моделі економічної діяльності людини в неокласичній, інституціональній та еволюційній теоріях. Розкриваються пошуки міждисциплінарного синтезу уявлень про діяльність людини в економіці.

Посилання

Автономов, В.С. Едиство и многообразие современной экономической теории // История экономических учений / под ред. В.А. Автономова, О. Ананьина. Н. Макашевой. – М.:ИНФРА-М, 2000.– С.756-763.

Винарчик, П. Спасение идей: Й. Шумпетер и проблемы противоборствующих экономических теорий // Вопросы экономики. – 2003. – С. 24-26.

Довбенко, М. Теорія раціональних очікувань // Економіка України. – 2008. - №6. – С. 88 – 93.

Колпаков, В. А. Эволюция экономической теории: от А. Смита к неосмитианству // Вопросы философии. – 2006. - № 11. - С.73 – 84.

Коровський, А.В. Еволюція людського фактора економіки та проблеми його формування [Текст]: Монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 184 с.

Маевский, В., Чернавский, Д. О рациональном поведении реального потребителя // Вопросы экономики. – 2007 - № 3. - С.71- 85.

Меркулова, Т.В. Раціональність в економічній моделі людини // Економічна теорія. – 2005. - №1. – С. 25-34.

Ольсевич, Ю. Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? // Вопросы экономики. – 2007. - № 12. – С. 27 – 42.

Разумовський, С. Раціональність «економічної людини» // Філософська думка. – 2007. - № 6. – С. 119-132.

Розмаинский, И. О методологических основаниях мейнстрима и гетеродоксии в экономической теории конца ХІХ – начала ХХІ века // Вопросы экономики. – 2008. - № 7. – С. 89 – 99.

Федотова, В. Г. Человек в экономических теориях: пределы онтологизации // Вопросы философии. – 2007. - № 9. – С. 20 – 31.

Юхименко, П.І., Леоненко, П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 514 с.

Сміт, А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй [Текст]. – Port-Royal, 2001; Київ, 2001. – 593 с.

Бруннер, К. представление о человеке, концепция социума: два подхода к пониманию общества // Thesis. Мир человека. - 1993. - №3. – С. 56.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ