ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ЗА М. ПОРТЕРОМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. П. Левченко, В. В. Чернов

Анотація


Розглянуто вплив ланцюга створення вартості на конкурентоспроможність підприємства. Визначено значення ланцюга створення вартості для ефективного прийняття стратегічних рішень на рівні стратегії бізнесу. Виокремлено переваги та складнощі застосування ланцюга створення вартості.


Ключові слова


ланцюг створення вартості; конкурентні переваги; конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Готтшальк П. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества / П. Готтшальк, Х. Солли-Сетер; пер. з англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.— 390 с.

Конкуренция в XXI веке. Виртуальная адаптация [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.intelsib.ru/articles-1297/

Магретта Дж. Що таке менеджмент / Дж. Магретта; пер. з англ. — Вільямс, 2005. — 46с.

Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивости / М. Портер; пер з англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.— 715 с.

Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. Томпсон; пер з англ. — М.: Вильямс, 2006.— 928 с.

Фаэй Л. Курс MВА по стратегическому менеджменту / Л. Фаэй, Р. Рэнделл, С. Прахалад; пер. з англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.— 587 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.