ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентоспроможність продукції, молокопереробна галузь.

Анотація

У даній статті розглянуто проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств. Аналізуються поняття конкурентоспроможності продукції та підприємства, вказано на причини низької конкурентоспроможності продукції, висвітлено сучасний стан ринку молочної продукції. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: про нерозривність понять конкурентоспроможність продукції і підприємства; зважаючи на причини низької конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств були розроблені шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції з метою утримання їх конкурентних переваг та збереження позицій на сучасному ринку. Наголошено, що основними напрямами формування конкурентоспроможного виробництва молочних продуктів повинні стати розвиток та впровадження інноваційних технологій виробництва, посилення інвестування з боку держави та приватних інвесторів для оновлення і реконструкції існуючого устаткування; налагодження ефективної системи закупівлі молока-сировини; запровадження на молокопереробних підприємствах систем управління якістю, побудованих відповідно до міжнародних стандартів.

Посилання

Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб’єктів харчової промисловості// Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №2.

Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.:Основи, 1998

Савицька В.Г. Маркетинг у формуванні ринку молока і молочних продуктів // Економіка АПК. – 2008. – № 12.

Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції: Указ Президента України від 23 лютого 2001р. №113/2001 [Електронний ресурс] rada.riev.ua.

Гримак О.Я. Економіко-організаційні засади функціонування маркетингових структур на підприємствах молочного під комплексу регіону: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.02 / Львівський державний аграрний ун-т. – Львів, 2000.

Сорока Л.М. Оцінка інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 2 (10). Хмельницький – 2008 – с. 190-195.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ