ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Л. П. Овчарова, Н. О. Охріменко

Анотація


У статті проаналізовано потоки міжнародних прямих іноземних інвестицій (ПІІ), досліджено вплив ПІІ на економіку країн-реципієнтів, виявлено диспропорції в залученні ПІІ в економіку різних країн та розроблено рекомендації, спрямовані на посилення їх позитивного й зменшення негативного впливу.


Ключові слова


глобалізація; прямі іноземні інвестиції (ПІІ) експорт капіталу; ТНК; капіталовкладення.

Повний текст:

PDF

Посилання


World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf.

World Investment Prospects Survey 2008-2010. United Nations.- New York and Geneva. 2008.

World Investment Prospects Survey 2008-2010. United Nations.- New York and Geneva. 2008.

World Investment Report / UNCTAD. N.Y.; Geneva, 2009. - [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.unctad.org/ .

World Investment Report 2004 / United Nations Conference on Trade and Development. – New York; Geneva, 2004.

Шишков Ю. В. Мирохозяйственный механизм: движение к глобализации / Ю. В. Шишков // Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И.С. Королева. – М. : Юристъ, 2003. – С. 30–42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.