ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Автор(и)

Ключові слова:

продуктивність, трудомісткість, фонд робочого часу, вартісні, трудові, натуральні вимірники, умови праці, мотиви та мотивація, напрямки підвищення продуктивності праці, ефективність виробництва, економічна вигода.

Анотація

В цій статті досліджені проблеми ефективності використання трудових ресурсів та підвищення продуктивності праці , проведений аналіз чисельності, складу та руху робочої сили, використання фонду робочого часу, проаналізована трудомісткість продукції та продуктивність праці, надана оцінка ефективності використання трудових ресурсів, обґрунтовані заходи щодо ефективного використання трудових ресурсів, сформульовані пропозиції щодо напрямків підвищення продуктивності праці.

Посилання

Вітвицька Н.С., Чумакова І.Ю., Коцупатрій М.М., Фенченко І.Ю., Державний

фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 255с.

Економіка підприємства:[Підручник.−у 2 т.] /За ред. C.Ф.Покропивного/.−К.: Хвиля-Прес, 1995.- 420c.

Палій В.Ф., Суздальцева Л.П. Техніко-економічний аналіз виробничо - господарської діяльності підприємств М.: Машинобудування, 1989. – 456с.

Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. – М.: Інфра-М., 2006. - 330с.

Скловська Є. Г. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб. – К.:ІВЦ Видавництво»Політехніка», 2004.- 64 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА