ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ВЕЗ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • К. Ю. Редько

Ключові слова:

спеціальні (вільні) економічні зони, спеціальний режим інвестиційної діяльності.

Анотація

В роботі визначені теоретичні основи діяльності ВЕЗ. Проаналізовано діяльність ВЕЗ в Україні та виявлені основні тенденції їх розвитку. Розроблені пропозиції щодо удосконалення діючої системи контролю та моніторингу, а також сформовані методичні рекомендації щодо визначення ефективності ВЕЗ.

Посилання

Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 року № 2673-XII, // Відомості Верховної Ради. – 1992. - №50. – с.676.

Горянская Т. В. Свободные экономические зоны: механизм формирования и функционирования: дис. к. э. н.: 2004 г./ Горянская Татьяна Валерьевна. – Донецк, 2004 г. – 217 с.

Макогон Ю. В. Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони [підручник] / Ю. В. Макогон, В. І. Ляшенко, В. О. Кравченко. – [Видання 2–е, перероблене та доповнене]. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 541 с.

About Science and Technology Parks [Eлектронний ресурс]/ Source: 1ASP worldwide statistics on STP's/ 2006-2007. - Режим доступу: http://www.iaspworld.org

Наукова та науково-технічна діяльність за даними Державного комітету

статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Програма розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1999р. № 1756.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2942.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ