СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

зони вільної торгівлі, глобалізація економіки, експорт зовнішньої торгівлі.

Анотація

Проведено аналіз товарообігу, експорту України. Визначені головні переваги і можливі втрати країни при вступі у зону вільної торгівлі. Описані основні тенденції глобалізації еклономіки.

Посилання

Економічна теорія: Політекономія: Підручник/За ред. В.Д. Базилевича. – 6-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. ISBN 966-311-049-X

Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. та ін. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. – К.: КНЕУ, 2003. – 112 с.

Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. Посіб. – К.: Вища шк.., 2005. – 325 с. ISBN 966-642-225-5

Круш П.В. Кожемяченко О.О. Національна економіка: регіональний та

муніципальний рівень. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 320 с. ISBN 978-611-01-0195-0

Україна у цифрах 2010 р. Статистичний збірник. Державний комітет статистики України. За ред.. О.Г. Осауленка. Відп. за випуск Н.П. Павленко. Держаналітінформ. Київ. – 248 с. ISBN 978-966-2224-11-5

Соціально-економічний розвиток України за 2011 р. Державна служба статистики України./Електронний ресурс/ http://www.ukrstat.gov.ua

Пасховер А., Бироваш М. Back in the USSR.. Корреспондент. № 42 (479) 28 октября 2011. – С. 18-20.

Уляницкий Д. Зона. Дайте две. Журнал «Власть денег» №45 (328). 11-17 ноября 2011. – С. 18- 22

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ