РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ

Ю. О. Хваль, Т. П. Ткаченко

Анотація


У даній статті досліджено особливості венчурного інвестування як важливого елемента для інноваційного зростання економіки, визначені та проаналізовані основні проблеми і перешкоди для його подальшого становлення в Україні. На основі цього сформульовано основні умови та вимоги, що забезпечать успішний розвиток венчурного фінансування та сприятимуть підвищенню соціально-економічного рівня держави в майбутньому.


Ключові слова


венчурне фінансування; інвестиції; венчурний капітал; венчурні фонди; інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранецький І.О. Особливості та перспективи розвитку венчурного підприємництва в Україні / І.О. Баранецький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - №4.

Бунчук М. Роль венчурного капитала в финансировании малого инновационного бизнеса / М. Бунчук // Технологический бизнес. - 2003. - №1.

Дворжак И. Венчурный капитал в странах Центральной и Восточной Европы / И. Дворжак, Я. Кочишова, П. Прохазка // Проблемы теории и практики управления - 2003. - №6. – С.59-66.

Долгополова Л.М. Венчурне інвестування – панацея інноваційної діяльності: приклад США та країн Європи / Л.М. Долгополова – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Pravo/24534.doc.htm.

Каржаев А.Т. Национальная система венчурного инвестирования / А.Т. Каржаев, А.Н. Фоломьев. - М.: ЗАО «Издательство Економика», 2006.- С.239.

Княжанський В. Продається «українська ідея». Без венчурного капіталу інновацій не буде / В. Княжанський. - День, 2003. - №9.

Про компанію «Евровенчурз Україна» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт фонду Евровенчурз Україна // Режим доступу: http://www.evu.kiev.ua.

Сологуб О.П. Участь венчурного капіталу у розвитку акціонерних товариств / О.П. Сологуб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №9(40).

Цихан Т.В. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системи / Т.В. Цихан // Теория и практика управления – 2004. - №11.

Шевцов А. Розвиток венчурного підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] / А. Шевцов, Р. Боднарчук, О. Гриненко. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/6.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.