ВИКОРИСТАННЯ НЕОКЛАСИЧНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ю. А. Пасенченко, М. Ю. Шеверда

Анотація


У цій статті досліджено можливість використання неокласичних макроекономічних моделей для прогнозування розвитку основних показників економіки України. За основу для проведення прогнозування була взята неокласична модель Солоу. В процесі дослідження були обчислені всі необхідні параметри для даної моделі на основі макроекономічних показників за попередні роки. На основі отриманої моделі зроблено прогноз валового внутрішнього продукту України, залишкової вартості основних фондів, рівня капітальних інвестицій в економіку та споживання на найближчі роки.


Ключові слова


економічне зростання; неокласичн; макроекономічні моделі; валовий внутрішній продукт; вартість основних фондів; інвестиції; споживання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальнодержавна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року.

Колемаев В. А. Экономико-математическое моделирование. Моделиро-

вание макроэкономических процессов и систем / Колемаев В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 295 с.

Пономаренко О. І., Перестюк М. О. Основи математичної економіки / Пономаренко О. І., Перестюк М. О. – К.: Інформтехніка, 1995. – 351 с.

Хайман Д. И. Современная макроєкономика: аналіз и применение / Хайман Д. И – М.: Финансі и статистика, 2007. – 412 с.

Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / Хикс Дж. Р. - М. Изд. группа «Прогресс», 2003. – 235 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.