СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Автор(и)

  • О. В. Чуняк
  • О. П. Заборовець

Ключові слова:

іноземні інвестиції, спільна підприємницька діяльність, спільні підприємства.

Анотація

У даній статті висвітленні особливості спільної підприємницької діяльності як однієї з форм залучення іноземних інвестицій в Україну, а саме функціонування спільних підприємств. Спільні підприємства є позитивним явищем в економіці будь-якої країни. Вони мають багато переваг у порівняні з іншими формами іноземного інвестування, так як їхня діяльність заснована на співпраці іноземних та національних капіталів, а також на розподілі прибутків та ризиків між учасниками.

Посилання

Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : Навч. посіб. 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 № 93/96-ВР

Кириченко О.А. Інвестування : підручник / О.А.Кириченко, С.А.Єрохін. – К.: Знання, 2009. – 573 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.ukrstat.gov.ua.

Перепада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ