ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ

О. В. Клименко

Анотація


Проаналізовані основні статті витрат, пов’язані з забезпеченням доступу підприємства, яке здійснює виключно оподатковувану діяльність, до Інтернету.


Ключові слова


Витрати на Інтернет; модем; Інтернет-послуги; провайдер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Україна. Наказ Президента. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні. [Текст] від 31.07.2000 р. № 928.

Україна. Закони. Податковий кодекс [Текст] від 2.12.2010 р. № 2755-VІ.

Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджені наказом Мінфіну. [Текст] від 27.04.2000 р. № 92.

Україна. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджені наказом Мінфіну. [Текст] від 31.12.1999 р. № 318.

Україна. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Мінпромполітики. [Текст] від 9.07.2007 р. № 373.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.