ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. П. Петровська, Я. О. Маркіна

Анотація


В цій статті досліджуються актуальні проблеми діяльності малого бізнесу, які безпосередньо пов’язані зі змінами законодавчої бази України.


Ключові слова


малий бізнес; фізична особа – підприємець; юридична особа; система оподаткування; єдиний податок; ПДВ; валові витрати.

Повний текст:

PDF

Посилання


Яворська Т. І. Теоретичні аспекти визначення сутності малого бізнесу / Економіка АПК. - 2010р.- №3. – С. 77-80;

Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. - Вип.19. – С.32-38.

Податковий Кодекс України із змінами і доповненнями , внесеним Законом України від 23 грудня 2010 року №2856-VI

Законопроект №8521 від 16.05.2011 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»

Указ Президента №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зазначених суб'єктів»

Роговець А.М. Спрощена система оподаткування малого підприємництва// Фінанси України. 2005, № 4. – С. 24-31


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.