ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ГАЛУЗЕВОГО ІНДИКАТОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НАСТАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ В ЕКОНОМІЦІ

Ю. С. Ліснічук, С. В. Войтко

Анотація


Проаналізовано показники хімічної промисловість України, яка, згідно нашої гіпотези, може слугувати індикатором змін в економіці України в цілому. Зазначено необхідність аналізу галузі на основі динаміки обсягів експорту та імпорту продукції. Запропоновано використовувати статистичні дані обраної промисловості України як набір даних для обрахунку індикатора можливості настання економічної кризи. Розрахунки наведенні на основі показників Державного комітету статистики України за 2005-2009 роки.


Ключові слова


експорт; імпорт; хімічна промисловість; економічна криза; індикатор.

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистична інформація [Electronic Resource]: Державний комітет статистики – Режим доступу - http://www.ukrstat.gov.ua/

Cтатистична інформація [Electronic Resource]: Національний банк України – Режим доступу - http://www.bank.gov.ua/Statist/macro.htm

Randall Collins. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change [Text]/ Belknap Press of Harvard University Press, 1998. – 1098 p.

Randall Collins. Macro-History: Essays in Sociology of the Long Run. [Text]/ Stanford: Stanford University Press, 1999. – 328 p.

Cундук А. М. Вплив світової фінансово–економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект. [Текст]/ «Стратегічні пріоритети»-2009. – листопад – С. 205-210.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.